Artikelen

De uranium markt biedt een hevige upside

Datum: 26-06-2017

Uranium wordt voornamelijk gebruikt bij kernenergie. De laatste 6 jaar is de prijs van de grondstof 85% gedaald. Mijnbouw aandelen in uranium zijn nog veel harder gedaald. Van de 500 mijnbouwers zijn er nu nog enkel 40 over.

De prijs van uranium heeft begin 2017 een bodem laten zien van $ 18/lb. De prijs is daarna binnen korte tijd gestegen naar $24,5/lb. Deze snelle stijging moet blijkbaar van de markt afkoelen, want de prijs is nu gedaald naar $ 19,5/lb. De termijnprijs is overigens wel substantieel hoger op $ 35/lb. Men gaat er dus vanuit dat deze (spot-)prijzen niet langdurig zullen aanhouden, want men is bereid om meer te betalen. De laatste keer dat de spotprijzen en de termijnprijzen hetzelfde waren was op de top in 2011. Toen was de prijs van uranium $ 70/lb.

De oorzaak van de prijsdaling

De kernramp van Fukushima heeft dit veroorzaakt. Sindsdien zijn 54 reactoren stilgezet, oftewel 13% van de totale vraag naar uranium. De Fukushima ramp zorgde voor een discussie op internationaal niveau of kernenergie wel de juiste energievorm is. Kernenergie is goed voor 12% van de energiemix in de wereld. 20% van de energiemix van de Verenigde Staten.

Productie, vraag en aanbod over 2016 in beeld

De grootste producent van uranium is Kazachstan. Het land produceert 40% de totale wereldwijde productie. In 2016 was de vraag naar uranium 183 miljoen lbs. De productie was 160 miljoen lbs. Het extra aanbod was 45 miljoen lbs. Het surplus wat aan uranium op de markt kwam in 2016 was dus 22 miljoen lbs (productie 160 + extra aanbod 45 - vraag 183).

Het extra aanbod kwam door drie factoren. De eerste factor is dat Japan veel voorraad heeft verkocht. De tweede factor is dat de U.S. Department of Energy voorraden heeft verkocht. De derde factor is dat in het proces van het fabriceren van goede kwalitatieve uranium (enrichment underfeeding) er extra uranium beschikbaar komt. Deze uranium komt als het ware beschikbaar buiten de mijnen om. Van de 45 miljoen extra aanbod komt zo’n 15 á 20 miljoen van underfeeding.

Voorraden

De wereldwijde voorraad is 1.4 miljard lbs. De voorraad is nog nooit zo laag geweest sinds 1985. De voorraden waren hoger in 2007 en 2011 toen de prijs van uranium was gestegen tot respectievelijk $ 130/lb en $ 70/lb. De voorraden zijn de helft van de hoogste voorraad op de piekvoorraad in 1991.
Nutsbedrijven houden 770 miljoen lbs uranium. China houdt 40% van de voorraad aan wegens de uitbreidingen. De rest van de voorraad is in handen van landen exclusief China.

Groeimarkt

De vraag naar kernenergie wereldwijd

Kernenergie is een groei-industrie. Er zijn 450 operationele reactoren in 31 landen actief. 60 reactoren zijn onder constructie. 168 reactoren zijn in order of in aanbouw gepland. Wanneer de positieve punten worden bekeken is kernenergie schoon, co2-vrij en kosten efficiënt.

China heeft 35 reactoren in gebruik. 22 in aanbouw, 40 gepland en 136 voorgesteld om te gaan bouwen. 64% van de groei in kernenergie komt dan ook van China.

De verenigde staten heeft 100 reactoren in gebruik, waarvan 4 in aanbouw.

Uranium is niet te vergelijken met olie

Saoedi-Arabië is goed voor 12% van de olieproductie. Als zij een productievermindering bekendmaken dan zal de prijs van olie hard stijgen. Zoals gezegd is Kazachstan goed voor 40% van de productie van uranium. Zij willen dit jaar 10% minder uranium produceren. Gek genoeg heeft de bekendmaking niet geleid tot een stijging van de prijs.

Oliebedrijven kunnen in de grond boren en 1 maand later produceren. Bij uraniummijnbouw kan dat niet. Er is 7 tot 10 jaar nodig voor nieuwe projecten. Geen enkele producent is in staat om te produceren voor de huidige prijs. Meer productiestops zitten er aan te komen, omdat de prijzen onder de kostprijs zijn.

Inspelen op de lage uraniumprijs

Het Athabasca Basin

Junior mijnbouwers zijn op zoek naar voldoende economisch haalbare grondstoffen om, op termijn, een mijn te bouwen of hun ontdekking te verkopen.

Fission Uranium is een awardwinning junior mijnbouwer. Het project Patterson Lake South (PLS) is het Athabasca Basin. Dit stuk land staat bekend om ’s werelds meeste gemineraliseerde uranium mijnen.

Fission Uranium heeft van een greenfield exploitatie met weinig reserves een grote reserve weten te vinden. In 2013 en 2014 won het bedrijf een aantal prijzen door de ontdekking die het heeft gedaan.

Voorlopige economische studie

De gemineraliseerde trend die Fission Uranium heeft weten te vinden is 3,17 km lang. Hier ligt ook de Triple R deposito. Dit is de grootste, en economisch haalbare mineralisatie van Fission. Het is een ondiepe mijn, wat niet vaak voor komt in Canada. Het nadeel van de Triple R deposit is dat het gelegen is in een meer. Mijntekening Fission Uranium uit voorlopige economische studie. Met een dam om de mijn In het mijnplan zijn er plannen om er een open-pit mijn van te gaan maken. Er zullen dammen om het meer moeten worden gevormd, zie afbeelding. Ondanks dat open-pit mijnen, over het algemeen, goedkoper zijn dan ondergrondse mijnen is het kapitaalintensief. Er zal een investering benodigd zijn van ongeveer 1 miljard Canadese Dollar. Fission verwachtte dat het bedrijf de uranium voor $ 65/ lbs. kan verkopen, wat een hoge prijs is op dit moment. Na belastingen heeft het project een rendement van 34%, op basis van een voorlopige economische analyse. De economische analyse is inmiddels niet meer relevant, want de prijzen voor uranium zijn in elkaar geklapt en de levensduur van het project is inmiddels langer dan de eerder geschatte 14 jaar.

Sterke aandeelhouder

Eind 2015 maakte Fission bekend dat het Chinese CGN Mining een belang wilde nemen in Fission. CGN heeft voor 82 miljoen een belang van 19,9% in Fission. Ook heeft CGN een afnameovereenkomst van 20% van de jaarlijkse productie bemachtigd met een optie om 15% meer van de productie op te kopen tegen standaard voorwaarden.
CGN Mining is een volledige dochter van General Nuclear Power Corporation. Dit bedrijf is de grootste bouwer van kernreactoren in China. CGN bezit 19 reactoren en 23 reactoren zijn in aanbouw.

Genoeg geld in kas

Fission heeft geen producerende mijn die geld genereerd. Het bedrijf moet dus slim omgaan met het geld wat ze in kas hebben. De juiste keuzes moeten worden gemaakt om zoveel mogelijk aandeelhouderswaarde toe te voegen. Alleen dan weet Fission een financiering te bemachtigen of om voor een mooie prijs te worden overgenomen. Het bedrijf heeft ongeveer $50 miljoen Canadese dollars in de kas en het heeft geen schuld. Het bedrijf kan een tijd lang blijven investeren voordat er op de beurs geld opgehaald moet worden met het uitgeven van nieuwe aandelen.

Komende nieuwsflow in 2017

Katalysatoren voor dit jaar zijn drilresultaten in Q3 en in Q4 moet een nieuwe studie uitkomen hoeveel uranium in de grond zit. De laatste keer dat de grootte van het deposit in kaart is gebracht was in januari 2015. Sindsdien is de trend vergroot en veel meer uranium gevonden.
Fission heeft haar notering aan de Toronto Venture Stock Exchange. De aandelen noteren in Canadese Dollars (CAD). De wisselkoers van de CAD is afgelopen maanden hard gezakt ten opzichte van de euro. Dit biedt de belegger in euro’s een kans om goedkoper aandelen in te slaan. Zodra de CAD, op termijn, sterker wordt dan de euro brengt dit extra rendement in het laadje.

Conclusie

Investeren in uranium is op termijn interessant, want de prijs zal gaan stijgen. Op verschillende manieren is van de stijging van uranium te profiteren. Via junior exploratiebedrijven is er de mogelijkheid om een hoger rendement te behalen. Het is een hoger risico, maar Fission is één van de beste bedrijven in de sector van uranium exploratiebedrijven.

Gratis aanmelden voor de nieuwste analyses!


Openbaring: Ik heb een longpositie in Fission Uranium. Bovenstaand artikel heb ik volledig voor mijzelf geschreven en het maakt mijn eigen mening kenbaar. De informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.


Broninformatie

Corporate presentation Fission Uranium (opent in een nieuw venster)
Afbeelding van Statista, nuclear energy consumption worldwide (opent in een nieuw venster)